Daniel Caetanya Fossum

15.kandidat

Daniel Caetanya Fossum, 30 år, deleier Frogner Helsekost.

Jeg ønsker en større bevissthet rundt hva vi velger å putte inn i kroppen vår. Fokus på hvor maten vi spiser kommer fra, hvordan maten er dyrket frem og hva den er laget av er viktige spørsmål vi fortjener og har krav på å vite. Kunnskap rundt kost og ernæring må inn i skolen på et tidlig stadium – det er foreldrene selv som skaper sine barns matvaner, et stort ansvar som setter dype spor i vår holdning til mat.

Stem på meg dersom du ønsker et bærekraftig strategi rundt det norske kostholdet!