Gørild Beatrice Cordtsen Bendixen

9.kandidat

Gørild Beatrice Cordtsen Bendixen, f. 1945, er 9.kandidat på Frogner, utdannet sykepleier og steinerskolelærer.

Beatrice er opptatt av at de gamle ikke skal passiviseres. Frogner er en bydel hvor man skal kunne vokse opp og eldes med glede og verdighet. Det er derfor viktig med økt fokus på forebygging ved hjelp av å aktivisere de eldre. Vi i Frogner MDG ønsker blant annet å støtte opp om besøksvennordninger f.eks. til besøk med dyr eller med foreldre i foreldrepermisjon samt tilgjengeliggjøre midler for bydelens seniorer til allmennyttige prosjekter. Vi mener også at det er viktig å sikre en forutsigbar økonomisk situasjon for bydelens seniorsentre.

Stem på Gørild Beatrice hvis du ønsker en sterk stemme for de eldre her på Frogner!