Maria Ellingsen Gran

4.kandidat, f. 1992, Student

Maria Ellingsen Gran, 22 år, student ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Jeg ønsker en grønn og lys fremtid her på jorda! Et nytt verdisyn basert på en bærekraftig tankegang vil ikke kun gjøre seg gjeldende ved de store nasjonale og globale spørsmålene, men vil også spille en avgjørende rolle i det nære og lokale. Viktige grønne avgjørelser må bli tatt her i Oslo. Med vekt på bilfritt sentrum, økt kollektivutbygging, flere grønne lunger og sykkelveier (som du faktisk kan sykle på), kommer vi et skritt nærmere en grønn fremtid.

Stem på meg hvis du ønsker et grønt skifte på Frogner!