Marte Cecilie Mørch

12.kandidat

Marte Cecilie Mørch er født og oppvokst på Bygdøy og studerer internasjonal politikk.

Marte vil jobbe for et levende byrom hvor mennesker kan møtes på tvers av generasjoner og kultur. For å få til dette vil vi blant annet styrke integrering og kulturtilbud samt sørge for at bydelens unge kan drive aktiv idrett til en pris som tillater alle å være med.

Med sitt engasjement vil hun bidra til et nytt tankesett for hva som gjør byen vår enda bedre å bo i. Vi støtter tiltak som bilfrie gater, aktivitetsparker med treningsapparater samt grønne tak med parsellhager, solenergi og lignende.

Stem på Marte hvis du ønsker et levende byrom hvor menesker og natur settes i fokus!