Morten O. Mohr

3.kandidat, f. 1953, bosatt på Uranienborg, siviløkonom MBA

Mitt engasjement i MDG er et resultat av erkjennelsen av at dagens toneangivende ideologier ikke tar hensyn til de ødeleggende effektene vekstforutsatte politiske løsninger medfører.

Forvalteransvaret tilsier at vi må gjøre alt som er mulig for å kunne overlevere kloden i en konservert og helst forbedret helsetilstand til neste generasjon.

Stemmer du på meg bidrar du til å få satt forvalteransvaret i fokus.