Vår politikk

Hva ønsker Frogner MDG å gjøre med bydel Frogner?

januar 15, 2014

Frogner MDG arbeider med å utvikle en grønn tilnærming til lokalpolitikken. Vi ønsker å gjøre Frogner til en grønnere og mer fremtidsrettet bydel, med fokus på trivsel, folkehelse og livskvalitet.

Flere av lokallagets medlemmer deltar som publikum og observatører på møtene til Bydelsutvalget, samt møtene til de to komiteene i bydelen: MIBU- og HUSK-komiteen. Komiteene forbehandler sakene før de behandles av bydelsutvalget. Det er på komitémøtene den grundige politiske debatten finner sted. Styret i Frogner MDG deltar her som observatører for å kunne gjøre en best mulig jobb etter det kommende lokalvalget i 2015. Vi satser på et grønt gjennombrudd i Bydel Frogner!

Det avholdes faste møter i bydelens politiske organer hver måned. Disse er åpne for publikum, og det er anledning til at innbyggere og interessenter kan fremme saker og sine syn på saker i «åpen halvtime» på begynnelsen av møtene. Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta på møtene og/eller få innsikt i aktuelle saker i bydelen.

For en oversikt over møtetider og sakspapirer se: Politikk i Bydel Frogner

 

Les vårt Program 2015-2019 MDG Frogner (PDF)

http://frogner.mdg.no/wp/files/2015/08/Program-2015-2019-MDG-Frogner.pdf