Blir alt annerledes nå? Klimahandling etter korona

Thomas Hylland Eriksen og Anja Bakken Riise møter oss i en digital sofasamtale.
Mange som er opptatt av klima lurer nok på hvordan tiden blir framover nå. Er klimakamp et overskuddsprosjekt for tider der vi har det bra? Forhåpentligvis kan vi lære mye av å sammenligne de to ulike krisene. Hvordan blir alt etterpå, og ikke minst: Hva vil den bety for klimaet og miljøet?
Dette er ikke et lokalt Frogner-arrangement, men fordi alle arrangementene i lokallagets regi er midlertidig utsatt, deler vi muligheten til å diskutere grønn politikk digitalt. Mer informasjon om streamen finner du på Facebookarrangementet: https://www.facebook.com/events/237541717638296/