Grønt treff: Slik blir de grønne gatene på Frogner!

Hvordan vil det bli om vi i MDG får gjennomslag for alle våre ønsker for bydelen? Endelig kan vi treffes «live» igjen og vi bruker anledningen til å invitere til et grønt treff om MDGs Gateplan for Frogner.

La oss ta et dypdykk i gatestrukturen i vår bydel og se på dagens og morgendagens planer for gangveier og gågater, sykkeltraseer, kollektivfelt, parkeringsplasser, nyttetransport, privatbilisme, gjennomfartskjøring mm. Hvordan påvirker dette ditt nærområde?

I lokalprogrammet vårt har vi flere offensive forslag for å skape en enda mer miljøvennlig bydel. Vi foreslår å gjennomføre sykkelplan for Bygdøy, vi er mot enhver utvidelse av E18, vi er interessert i å undersøke om det kan la seg gjøre med gågate mellom Vestkanttorvet og Bogstadveien, og har ambisjoner om at det etableres minst to sykkelhoteller i bydelen.

- Hvordan vil den totale planen se ut når alle ønsker er innfridd?
- Hvilken løsning vil gi en hensiktsmessig fordeling mellom myke trafikanter, kollektivtrafikk og motoriserte kjøretøy?
- Legger forslagene våre godt nok til rette for bærekraftig bevegelsesfrihet for alle?
- Hvilke tiltak bør prioriteres for å gi best miljø- og klimagevinst?
- Hvordan kan vi påvirke slik at Frogner-gatene belaster klimaet minst mulig og Frogner bydel blir enda grønnere etter fire år i bydelsutvalget?

NB: Av hensyn til restriksjoner pga korona vil vi overholde regler om nødvendig avstand, og vi vil kreve registrering med navn og telefonnummer i døra.
Påmelding i eventet som ligger på Facebook: https://www.facebook.com/events/862043487607069/ eller via mail på frogner@mdg.no

Vi møtes på Sporveismuseet, Gardeveien 15 kl. 19.30.
Håper å se deg!

Hilsen
Miljøpartiet De Grønne på Frogner
Tlf. 91 59 49 81

Foto: Oslo kommune.