Velkommen til medlemsmøte i MDG Frogner

Tid: Torsdag 19. mai kl 19.00

Sted: Paviljongen i Frognerparken, på høyden ved Frogner Plass.

Vi håper å se deg, velkommen!

 

Hver dag passerer 90 000 biler på E18 langs Frognerstranda, på byens beste tomtearealer. Samtidig opptar parkering av tog store arealer i samme område. Når utbygningsplaner for Oslo er ferdig er Frognerstranda eneste gjenværende åpne område mot fjorden. Det må vi ta vare på!

Tenk hvilke muligheter som åpner seg om trafikken legges i lokk og togparkeringen flyttes: badestrand, parkområder, dyreliv, aktivitetsområder for barn og unge, og kanskje en ”hundremeterskog”. Det kan bli et verdifullt rekreasjonsområde, ikke bare for oss i bydelen, men også for store deler av Oslos befolkning.

I dag jobber Norges Naturvernforbund og Aksjon Frognerstranda for at dette skal bli en realitet, men mye arbeide gjenstår.

Til oss kommer Terje Kronen fra Norges Naturvernforbund for å fortelle om planene, og kanskje kan vi være med å bidra i videre arbeide.

Klikk her for kart

 

Beste hilsen

Siv Endresen