Fotocredit:

Lokalprogram for 2019-2023

På Frogner MDG sitt årsmøte ble det vedtatt nytt lokalprogram for perioden 2019-2023. Programmet er nå tilgjengelig her på nettsidene.

februar 25, 2019

Politikken i lokalprogrammet er den som våre kandidater til Frogner bydelsutvalg vil kjempe for. Siden 2015 har Frogner MDG hatt èn representant i bydelsutvalget. Adam Tumidajevicz har siden forrige lokalvalg stått på for å få gjennomslag basert på det forrige programmet.

Du kan lese mer om hva Adam har fått til i BU her.

Det nye programmet kan du lese her.