Om oss

mars 8, 2018

Styret i Frogner MDG består i 2018 av:

 

Arne Haabeth, leder

Adam Tumidajewicz, nestleder

David Walster, økonomiansvarlig

Marina Heyerdahl, medlemsansvarlig

 

Øvrige Styremedlemmer:

Dagrun Haugland

Franz Della Mea

 

Vara-medlemmer:

1.Thomas Thorstensen

2.Anna S. Kvam

3.Lars Iversen

 

Frogner MDG har også to representanter i Bydelsutvalget:
Adam Tumidajewicz
Bjørnar Haugerud