Om oss

Styret i Frogner MDG består i 2021 av :

 

Du kan kontakte Marina og resten av styret på frogner@mdg.no

 

 

Marina Heyerdahl
Styreleder

Marina leder lokallaget på Frogner med stø hånd og medlem av Frogner bydelsutvalg og Miljø- og byutviklingskomité. Hun er leder for kundeinformasjon i Ruter, og opptatt av helhetlig og bærekraftig trafikkavvikling gjennom smarte mobilitetsløsninger for alle uavhengig av funksjonsevne. Marina har bodd i bydelen siden tidlig 80-tallet. Hun har lang erfaring med et familieliv uten egen bil, og synes at kollektivtrafikk, sykkel, og gange, kombinert med delebil innimellom, har vært meget gode løsninger.

Adam Tumidajewicz
Nestleder

Adam er medlem av Frogner arbeidsutvalg, medlem av Frogner bydelsutvalg, leder av Frogner miljø- og byutviklingskomité og nestleder av Frogners råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Han sitter også i partiets kontrollkomité.

Maja Karoline Rynning
Nestleder

Maja er vara for MDG i Frogner bydelsutvalg og Frogner miljø- og byutviklingskomité. Hun er forsker med fokus på bærekraftig og inkluderende byutvikling og bytransport, spesielt sykkel og gange.

David Walster
Økonomiansvarlig

David holder lokallagets økonomi i orden.

Nicolay Lange-Nielsen
Styremedlem

Nicolay er skuespiller og jobber også med lederutvikling og kommunikasjon.

Arve Solheim
Styremedlem

Siviløkonom, bedriftsrådgiver, seiler og bestefar til 8.
Engasjert i grønn omstilling av økonomi og næringsliv. Engasjert i grønn utvikling av Frogner.
Utålmodig og løsningsfokusert. Motstander av dogmatisk og sekterisk politikk.

Cathrine Scharff Thommessen
Styremedlem

Cathrine er pedagog, terapeut og forfatter. Hun arbeider innenfor feltet stressregulering, og er opptatt av kommunikasjon.Paal Frisvold, 1. varamedlem
Synne Fløtum Iversen, 2. varamedlem
Lars Iversen, 3. varamedlem
Gunhild Varvin, 4. varamedlem
Andreas Haug, 5. varamedlem
Solrun Hansen, 6. varamedlem


I Bydelsutvalget har Frogner MDG:

  • Representanter: Marina Heyerdahl og Adam Tumidajewicz
  • Vararepresentanter: Maja Karoline Rynning og Andreas Haug
  • Miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU): Adam Tumidajewicz, komitéleder, Marina Heyerdahl (medlem). Maja Karoline Rynning (vara)
  • Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen (HUSK): Andreas Haug (medlem)
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Adam Tumidajewicz (medlem), Marina Heyerdahl (vara)
  • Driftsstyret ved Ruseløkka skole: Marina Heyerdahl (politisk oppnevnt, driftsstyreleder). Nicolay Lange-Nilsen (vara)
  • Driftsstyret ved Majorstuen skole: Andreas Haug (politisk oppnevnt, medlem).* Tilsynsutvalg for sykehjemmene: Gøril Beatrice Bendixen (medlem) og Adam Tumidajewicz (vara)
  • Navnekomité i Frogner bydel: Maja Karoline Rynning (medlem)
  • Tidemanstuen og Frogner frivilligsentral: David Walster (medlem)