Styret i Frogner 2023

Lurer du på noe?

Cathrine Scharff Thommessen, styreleder og gruppeleder til BU, frogner@mdg.no, 995 26 481

Synne Fløttum Iversen, medlemsansvarlig, synnefiversen@gmail.com, 458 67 611

Bli kjent med oss

Bilde av Cathrine Thommessen

Cathrine Scharff Thommessen
Styreleder

Cathrine arbeider med bevegelse og stressregulering, og er opptatt av helhetlig tenkning både om mennesker og miljø. Hun sitter som medlem i bydelsutvalget i Bydel Frogner.


 

Paal Frisvold
Nestleder

Paal har jobbet med norske og europeiske rammevilkår for energi i Brussel for Miljøstiftelsen Bellona, Brusselkontoret og Norsk Industri. I dag er han EU-rådgiver for forskningsinstituttet SINTEF.
Paal er også nesteleder i fylkeslaget Oslo MDG, og internasjonal kontakt i partiet.


 

Synne Fløttum Iversen
Nestleder

Synne kommer fra Trøndelag, har tidligere studert årsenhet i statsvitenskap, og studerer nå klinisk ernæring ved UiO. Hennes kjernesaker er forebyggende helsearbeid, klima, miljø og dyrevelferd.


 

Maja Karoline Rynning
Styremedlem

Maja er forsker med fokus på bærekraftig og inkluderende byutvikling og bytransport, spesielt sykkel og gange.


 

David Walster
Økonomiansvarlig
David holder lokallagets økonomi i orden. Han er pensjonist, og nestleder i styret til Bygdøy Seniorsenter.


 

Nicolay Lange-Nielsen
Styremedlem

Nicolay er skuespiller og jobber også med lederutvikling og kommunikasjon.


 

Andreas Haug
Styremedlem

Andreas jobber som IT-arkitekt og elsker å sykle i marka og seile regatta i Oslofjorden. Han er vara til Miljø og Byutviklingskomiteen i Bydel Frogner og medlem av Driftsstyret på Majorstuen Skole.


 

Lars Iversen
Styremedlem


 

Maria Lindgren
Styremedlem


 

Ragnhild Lila Risnes
Styremedlem

Ragnhild er musiker og skuespiller, i tillegg til å studere Internasjonale studier ved Universitetet i Oslo og jobbe i barnehage. Hun tror at vi gjennom tverrfaglig tenkning og historiefortelling kan klare både å stagge klimaendringene og skape mer rettferdighet.


 

Katrine Tjølsen
Styremedlem

Katrine brenner for å bygge nullutslippsbyen og å dra Norge gjennom et rettferdig grønt skifte i rekordfart. Hun har jobbet som konsulent i McKinsey og produktleder i Cognite, har en mastergrad i informatikk fra MIT, og fullfører straks en Master of Business Administration ved Stanford.


 

Johan Kristian Rud
Styremedlem

Johan er seriegründer med bred internasjonal erfaring, innen miljøprosjekt og teknologi.
Han er utdannet agronom.

I Bydelsutvalget har Frogner MDG:

  • Cathrine Scharff Thommessen, medlem
  • Julie Mørch, 1.vara
  • Paal Frisvold, 2.vara
  • Andreas Haug, 3.vara
  • Miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU): Julie Mørch (medlem).
  • Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen (HUSK): Cathrine Scharff Thommessen (observatør).
  • Arbeidsutvalget (AU): Cathrine Scharff Thommessen (observatør).
  • Driftsstyret ved Majorstuen skole: Andreas Haug (politisk oppnevnt, medlem), Ragnhild Risnes (vara).
  • Tilsynsutvalget for sykehjemmene: David Walster (medlem), Katrine Tjølsen (vara).