Styret i Frogner 2022

Du kan kontakte Cathrine og resten av styret på frogner@mdg.no

 

 

 

 

Cathrine Scharff Thommessen
Styreleder

Cathrine arbeider med bevegelse og stressregulering, og er opptatt av helhetlig tenkning både om mennesker og miljø. Hun sitter i Helse,- ungdom,- sosial,- og kulturkomiteen (HUSK) i Bydel Frogner.

Paal Frisvold
Nestleder

Paal har jobbet med norske og europeiske rammevilkår for energi i Brussel for Miljøstiftelsen Bellona, Brusselkontoret og Norsk Industri. I dag er han EU-rådgiver for forskningsinstituttet SINTEF.
Paal er også nesteleder i fylkeslaget Oslo MDG, og internasjonal kontakt i partiet.

Synne Fløttum Iversen
Nestleder

Synne kommer fra Trøndelag, har tidligere studert årsenhet i statsvitenskap, og studerer nå klinisk ernæring ved UiO. Hennes kjernesaker er forebyggende helsearbeid, klima, miljø og dyrevelferd.

Maja Karoline Rynning
Styremedlem

Maja er gruppeleder for MDG i Frogner bydelsutvalg og medlem av arbeidsutvalget. Hun er forsker med fokus på bærekraftig og inkluderende byutvikling og bytransport, spesielt sykkel og gange.

David Walster
Økonomiansvarlig
David holder lokallagets økonomi i orden. Han er pensjonist, og nestleder i styret til Bygdøy Seniorsenter.

Nicolay Lange-Nielsen
Styremedlem

Nicolay er skuespiller og jobber også med lederutvikling og kommunikasjon.

Andreas Haug
Styremedlem

Andreas jobber som IT-arkitekt og elsker å sykle i marka og seile regatta i Oslofjorden. Han er leder av Miljø og Byutviklingskomiteen i Bydel Frogner og nestleder i Driftsstyret på Majorstuen Skole.

Lars Iversen
Styremedlem

Ingvild Eriksen Rognmo
Styremedlem

Ingvild er nyinnflyttet til Vika/Frogner, og jobber som assisterende rektor ved en videregående skole i Bærum. Hun er særlig opptatt av bærekraft i energipolitikken, men brenner også for lokal tilrettelegging for sykkel og kollektivtransport.

Maria Lindgren
Styremedlem

Ragnhild Lila Risnes
Styremedlem

Ragnhild Lila Risnes er musiker og skuespiller, i tillegg til å studere Internasjonale studier ved Universitetet i Oslo og jobbe i barnehage. Hun tror at vi gjennom tverrfaglig tenkning og historiefortelling kan klare både å stagge klimaendringene og skape mer rettferdighet.

I Bydelsutvalget har Frogner MDG:

 • Maja Karoline Rynning (gruppeleder)
 • Maria Lindgren
 • Andreas Haug 1.vara
 • Cathrine Scharff Thommessen, 2.vara
 • Miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU): Andreas Haug, komitéleder, Maria Lindgren (medlem), Ragnhild Risnes (1.vara), Maja Karoline Rynning, (2.vara).
 • Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen (HUSK): Cathrine Scharff Thommessen (medlem), Paal Frisvold (vara).
 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Maria Lindgren (medlem), Paal Frisvold (vara).
 • Driftsstyret ved Ruseløkka skole: Nicolai Lange- Nielsen (medlem), Synne Fløttum Iversen (vara).
 • Driftsstyret ved Majorstuen skole: Andreas Haug (politisk oppnevnt, medlem), Maria Lindgren (vara).
 • Tilsynsutvalg for sykehjemmene: David Walster (medlem), Maja Karoline Rynning (vara).
 • Navnekomité i Frogner bydel: Maja Karoline Rynning (medlem)
 • Tidemanstuen og Frogner frivilligsentral: David Walster (medlem)