Vår politikk

Frogner MDG arbeider med å utvikle en grønn tilnærming til lokalpolitikken. Vi ønsker å gjøre Frogner til en grønnere og mer fremtidsrettet bydel, med fokus på trivsel, folkehelse og livskvalitet.

Har du noen hjertesaker eller gode ideer? Send dine innspill til frogner@mdg.no

Les vårt program for valgperioden 2019-2023.

*************

MDG-gruppen i Frogner bydelsutvalg står på for bedre politikk i bydelen – for mennesker og miljø!

Frogner MDG fikk følgende viktige gjennomslag under budsjettbehandlingen i årets siste bydelsutvalgsmøte:

  • søke midler til pilotprosjekt for sårbare, eldre og ensomme etter modell fra «Bo trygt» i bydel Grorud.
  • sette i gang et pilotprosjekt med hjertesone ved en skole i bydel Frogner. Hjertesone er et trafikksikringstiltak som bidrar til redusert biltrafikk rundt skolene.
  • videreføre avsetning av kr. 200.000 til grønne midler.
  • se på muligheter for strategisk bruk av tilgjengelige kommunale lokaler til lavterskel og ikkekommersielle møteplasser.
  • opprette et lavterskeltilbud innen psykisk helse.
  • støtte opp om flere utendørs treningsapparater.

Ta gjerne en titt her om du ønsker å lese nærmere: Møte i Frogner bydelsutvalg – Oslo kommune

Lenke til oversikt over møtetider og sakspapirer i Bydelsutvalget: Politikk i Bydel Frogner

************* 

Viktige saker vi i Frogner MDG arbeider for:

  • Et mer sykkelvennlig Frogner
  • Gjøre Frogners hovedgater mer fotgjengervennlig
  • Innføre ordning for beboberparkering
  • Bedre parkeringsmuligheter for elbil, samt utvide lademuligheter
  • Redusere nærmiljøbelastningen fra trafikk på E18 og Ring 2. Frogners største trafikkproblem
  • Gjennopprette Bygdøy-fergen som en del av Ruters tilbud
  • Arbeide for tryggere skoleveier i bydelen
  • Bevare og utvikle bydelens grønne arealer
  • Beplante bydelen med bie- og humlevennlige vekster
  • Arbeide for bedre strender, og åpne flere strender for allmennheten
  • Motarbeide stor cruisehavn på Filipstad.
  • Kreve landstrøm for dagens ferger
  • Avvikle Cruise-trafikken i Oslo (resolusjon Oslo MDG)

Noen viktige saker MDG Frogner har fått gjennomslag for:

  • Revurdering av de opprinnelige planene for sykkelsti på Bygdøy
  • Gjennåpning av trikkeholdeplassen i Welhavens Gate
  • Investering i nye sykkelveier på Frogner
  • Beboerparkering i bydelen (f.o.m høsten 2017)
  • Prøvestengning av Løkkeveien (Vika)
  • Oppussing av Frogner Hovedgård
  • 8,6 mill. til restaurering av Bygdøy Allé

Frogner MDG har de siste årene arrangert Strandryddedag i Frognerkilen!
I mai 2018 og 2019 samarbeidet vi igjen med Nordic Ocean Watch – ved Kongen Marina og Frognerstranda.

 

MDGs representanter i bydelsutvalget

Bydelsutvalget
Maja Karoline Rynning, gruppeleder, medlem.
Maria Lindgren, medlem.
Andreas Haug, 1. vara.
Cathrine Scharff Thommessen, 2. vara.

Arbeidsutvalget
Maja Karoline Rynning, medlem.
Eirik Ingemar Traavik, vara.

MIBU (Miljø-og byutviklingskomitéen)
Andreas Haug, leder, medlem.
Maria Lindgren, medlem.
Ragnhild Risnes, 1. vara.
Maja Karoline Rynning, 2. vara.

HUSK (Helse, ungdom, sosial- og kulturkomitéen)
Cathrine S. Thommessen, medlem.
Paal Frisvold, vara.

MDG-byen - Grønnere, sunnere, mer tilgjengelig.

Skritt for skritt gjør MDG byen grønnere, sunnere og mer tilgjengelig for liten og for stor.

Ny og forbedret gang og sykkelvei fra Skillebekk til Frognerstranden knytter Frogner til sentrum og til rekreasjonsområdene på Bygdøy.

Til venstre barna på Tinker´n. Til høyre utendørs lavterskel tilbud til trim og trening.

MDG-byen - Grønnere, sunnere, mer tilgjengelig.

Nytt servicebygg på Hukodden, en av byens mest populære badestrender. Café inne og ute, og sanitærforhold verdig en badestrand og et friluftsområde av ypperste klasse.