Vår Politikk

Grønn politikk, som tar vare på hele mennesket, preger vårt arbeid i bydelen. Bydel Frogner skal være inkluderende, trygg og oversiktlig. Vi som bor i bydelen skal kjenne tilhørighet og føle oss sett med våre behov. Bydelen skal ha tilgjengelige møteplasser for mennesker i alle aldre, og boformer tilrettelagt for den enkelte.


 

Har du noen hjertesaker eller gode ideer? Send dine innspill til frogner@mdg.no

Les mer om hva MDG har fått til tidligere på Frogner her.

Lenke til oversikt over møtetider og sakspapirer i Bydelsutvalget: Politikk i Bydel Frogner  

 


 

 

MDGs representanter i bydelsutvalget

Bydelsutvalget
Cathrine Scharff Thommessen, gruppeleder, medlem.
Julie Mørch, 1. vara.
Paal Frisvold, 2. vara.

Arbeidsutvalget
Cathrine Scharff Thommessen, observatør.

MIBU (Miljø-og byutviklingskomitéen)
Julie Mørch, medlem.
Andreas Haug, 1.vara.

HUSK (Helse, ungdom, sosial- og kulturkomitéen)
Cathrine S. Thommessen, observatør.