Vår politikk

april 6, 2018

Frogner MDG arbeider med å utvikle en grønn tilnærming til lokalpolitikken. Vi ønsker å gjøre Frogner til en grønnere og mer fremtidsrettet bydel, med fokus på trivsel, folkehelse og livskvalitet.
Høsten 2018 jobber vi med nytt lokalprogram for 2019-2023. Har du noen hjertesaker eller gode ideer?
Send dine innspill til frogner@mdg.no

Les vårt Program 2015-2019 MDG Frogner (PDF)

 

Frogner MDG er representert i Bydelsutvalget, med:

Adam Tumidajewicz: 
Medlem av Frogner bydelsutvalg, Arbeidsutvalg, og Miljø- og Byutviklingskomite

Bjørnar B. Haugerud
Medlem av Frogner bydelsutvalg

Lenke til oversikt over møtetider og sakspapirer i Bydelsutvalget: Politikk i Bydel Frogner

 

 Viktige saker vi i Frogner MDG arbeider for:

 • Et mer sykkelvennlig Frogner
 • Gjøre Frogners hovedgater mer fotgjengervennlig
 • Innføre ordning for beboberparkering
 • Bedre parkeringsmuligheter for elbil, samt utvide lademuligheter
 • Redusere nærmiljøbelastningen fra trafikk på E18 og Ring 2. Frogners største trafikkproblem
 • Gjennopprette Bygdøy-fergen som en del av Ruters tilbud
 • Arbeide for tryggere skoleveier i bydelen
 • Bevare og utvikle bydelens grønne arealer
 • Beplante bydelen med bie- og humlevennlige vekster
 • Arbeide for bedre strender, og åpne flere strender for allmennheten
 • Motarbeide stor cruisehavn på Filipstad.
 • Kreve landstrøm for dagens ferger
 • Avvikle Cruise-trafikken i Oslo (resolusjon Oslo MDG)

 

Noen viktige saker MDG Frogner har fått gjennomslag for:

 

 • Revurdering av de opprinnelige planene for sykkelsti på Bygdøy
 • Gjennåpning av trikkeholdeplassen i Welhavens Gate
 • Investering i nye sykkelveier på Frogner
 • Beboerparkering i bydelen (f.o.m høsten 2017)
 • Prøvestengning av Løkkeveien (Vika)
 • Oppussing av Frogner Hovedgård
 • 8,6 mill. til restaurering av Bygdøy Allé

Frogner MDG har de siste årene arrangert Strandryddedag i Frognerkilen!
5. mai 2018 samarbeidet vi igjen med Nordic Ocean Watch – ved Kongen Marina og Frognerstranda