Vil du hjelpe til i valgkampen?

Ta gjerne kontakt med vår medlemsansvarlig Arne Haabeth!