Lokalprogram for 2023-2027

Grønn politikk, som tar vare på hele mennesket, preger vårt arbeid i bydelen. Bydel Frogner skal være inkluderende, trygg og oversiktlig. Vi som bor i bydelen skal kjenne tilhørighet og føle oss sett med våre behov. Bydelen skal ha tilgjengelige møteplasser for mennesker i alle aldre, og boformer tilrettelagt for den enkelte.

februar 23, 2023