Møt vår bydelsrepresentant

Bli kjent med Cathrine Thommessen, vår folkevalgte i bydelsutvalget i Frogner

desember 9, 2023

Cathrine Scharff Thommessen tenker helhetlig om mennesker og miljø. Hun er særlig opptatt av fysisk aktivitet og trygge sosiale møteplasser som helsefremmende tiltak. Hun ønsker å arbeide for grønne løsninger som fungerer i folks hverdag, og for god inkluderende kommunikasjon.

Har du noen hjertesaker eller gode ideer som du vil at Cathrine fremmer i bydelsutvalget? Send dine innspill til frogner@mdg.no.

kommunens nettsider finner du oversikt over sakspapirer og møter i bydelsutvalget.